Kondreman Abra Watra

We Care

 

Missie:
1. ondersteunt elke Surinamer die zich op Statia vestigt;
2. streeft samenhorigheid van de Surinamers op Statia na;
3. stimuleert actieve deelname aan sociale activiteiten op Sint Eustatius;
4. draagt onze culturele waarden in positieve zin uit en
5. wil aanspreekpunt zijn voor Surinamers die zich hier willen vestigen.

 

Geschiedenis

De Stichting Sranan Statia is begonnen als een ‘kransje’ van vier leerkrachten en hun gezinnen die zich in 1987 op Sint Eustatius vestigden. Hun opdracht was het M.A.V.O. te helpen uitbouwen tot een volwaardige vierjarige onderwijsinstituut. Wekelijks kwamen de gezinnen bij elkaar om naar oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee ze op het eiland geconfronteerd werden.
In de jaren die volgden groeide het aantal gezinnen gestadig en daardoor werd de behoefte gevoeld om dat ‘kransje’ van toen een wettelijke basis te geven in de vorm van een stichting. De stichting is ingeburgerd en menige leden leveren, naast hun werk, een bijdrage in hun vrije tijd als lid van verschillende sociale organisaties op Sint Eustatius.
Verder wil de stichting met deze webpagina aangeven dat Surinamers te allen tijde kunnen rekenen op hun bradas en sisas op Sint Eustatius. Wil je op St. Eustatius komen werken neem dan contact met ons op. We are here to support and help!