Kondreman Abra Watra

Toelating Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De vreemdeling moet aan de volgende toegangsvoorwaarden voldoen: a. in het bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding;
b. in het bezit zijn van een visum voor kort verblijf, terugkeervisum, mvv, tenzij de vreemdeling houder is van een geldige verblijfstitel;
c. het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf aannemelijk maken;
d. aantonen dat hij beschikt over voldoende middelen van bestaan voor zowel de duur van het voorgenomen verblijf als de terugreis naar het land van herkomst of de doorreis naar een derde land waar toegang is gewaarborgd, dan wel in staat is deze middelen rechtmatig te verwerven;
e. aantonen geen gevaar voor de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen te vormen.

Het document voor grensoverschrijding moet zijn voorzien van een goedgelijkende pasfoto van de houder en moet door de houder zijn ondertekend. Daarnaast moet dit document in het algemeen de volgende gegevens bevatten:
a. de familienaam;
b. de voorna(a)m(en);
c. de nationaliteit;
d. de geboorteplaats en -datum van de houder.
De geldigheidsduur van het paspoort moet de duur van het voorgenomen verblijf overschrijden. De door het Koninkrijk der Nederlanden uitgegeven documenten die worden aangemerkt als geldig document voor grensoverschrijding zijn opgenomen in de (Rijks)Paspoortwet .Afgifte van bijzondere doorlaatbewijzen aan de grens